Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ IV – 3567,  с предназначение на имота съгласно действащ ПУП „за производствена дейност, бензиностанция, автомивка, пункт за ГТП, складове и офиси“

Инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка на самообслужване в УПИ IV – 3567,  с предназначение на имота съгласно действащ ПУП „за производствена дейност, бензиностанция, автомивка, пункт за ГТП, складове и офиси“, кв. 246, гр. Гоце Делчев, КИ 17395.501.3567“ , с възложител  „ДИНАМО“ АД…/П-01-229-1