Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на 3бр. къщи за гости в ПИ 02693.55.21 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня

Инвестиционно предложение „Изграждане на 3бр. къщи за гости в ПИ 02693.55.21 по одобрени КК и КР на с. Баня и водовземане на минерална вода от Сондаж №1 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня, община Разлог към къщите за гости”, с възложител “РАЗЛОГ КОМЮНИКЕЙШЪН” ЕООД…/П-01-340-1