Инвестиционно предложение „ Изграждане на автокъща в поземлен имот с идентификатор № 04354.6.44 в землището на с. Блатино

Инвестиционно предложение „ Изграждане на автокъща в поземлен имот с идентификатор № 04354.6.44 в землището на с. Блатино, местност „Реката“, община Дупница“, с „БОРА АУТО 1“ЕООД…/П-01-122-1