Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за овощна градина на територията на с. Неделкова Гращица, община Невестино“

Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за овощна градина на територията на с. Неделкова Гращица, община Невестино“, с възложител „МКД Агро“ ЕООД …/П-01-348-4