Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за овощна градина, на територията на село Неделкова Гращица

Инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система за овощна градина, на територията на село Неделкова Гращица, община Невестино, област Кюстендил“, с възложител „АГРО ВИТАЛИТИ“ ЕООД…/П-01-326-2