Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на водопроводи за минерална вода – съоръжения на техническата инфраструктура от Сондаж №1-хг и КЕИ Галерията от НМВ „Сапарева баня“ до ПИ 65365.32.358 находящ се в землището на гр. Сапарева баня, област Кюстендил“ с възложител „АКВА ТРИЙТМЪНТ“ АД

Инвестиционно предложение „Изграждане на водопроводи за минерална вода – съоръжения на техническата инфраструктура от Сондаж №1-хг и КЕИ Галерията от НМВ „Сапарева баня“ до ПИ 65365.32.358 находящ се в землището на гр. Сапарева баня, област Кюстендил“ с възложител „АКВА ТРИЙТМЪНТ“ АД…./П-01-125-1