Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“

Инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“ с възложител „ШЕРБЕТОВ – М“ ООД…/П-01-192-1