Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“

Инвестиционно предложение „Изграждане на Садкова инсталация (СИ) „Добив“ за отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Долна Диканя“, разположен в землищата на с. Горна Диканя и с. Долна Диканя, община Радомир, област Перник” с възложител „ГМ ДОБИВ“ ЕООД…/П-01-222-3