Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето – с. Брежани

Инвестиционно предложение „Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето – с. Брежани, община Симитли – II етап”…/П-01-16-1