Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Корекция на река „Бяла река“ – II участък между мост на ул. „Даме Груев“ с о. т. 279 до след о. т. 1065 на ул. „Цар Самуил“ в град Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Инвестиционно предложение „Корекция на река „Бяла река“ – II участък между мост на ул. „Даме Груев“ с о. т. 279 до след о. т. 1065 на ул. „Цар Самуил“ в град Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител Община Разлог…../П-01-92-1