Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност корекцията на р. Дивлянска от  мост на с. Калотинци до моста на с. Дивля

Инвестиционно предложение „Почистване от растителност корекцията на р. Дивлянска от  мост на с. Калотинци до моста на с. Дивля, община Земен за обезпечаване на проводимостта ѝ“ с възложител „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, ХТР Перник…/П-01-47-1