Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти, находяща се в ПИ № 67270.35.25, м. „Чичова бърчина“, с. Слащен

Инвестиционно предложение „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти, находяща се в ПИ № 67270.35.25, м. „Чичова бърчина“, с. Слащен, община Сатовча, област Благоевград“, с възложител „БМ-3 ИНВЕСТ“ ЕООД…/П-01-104-1