Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на бивш военен стол, разположен на първи и полуподземен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-87, кв. 15 по регулационния план на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в магазин за хранителни стоки и мандра”

Инвестиционно предложение „Пристройка, преустройство и промяна на предназначението на бивш военен стол, разположен на първи и полуподземен етаж на жилищна сграда, находяща се в УПИ V-87, кв. 15 по регулационния план на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград в магазин за хранителни стоки и мандра”, с възложител “СТОМИ – 99” ООД…/П-01-58-3