Инвестиционно предложение „Проектиране на полуподземен етаж и преустройство на масивна сграда с ресторант – механа, ПИ №1264, общ. Перник

Инвестиционно предложение „Проектиране на полуподземен етаж и преустройство на масивна сграда с ресторант – механа, ПИ №1264, общ. Перник, с. Кладница, м. Селимица при „Егреко – Вировете“, с възложител „ВИТОША ПАРК РЕЗИДЪНС“ ЕООД…/П-01-487-3