Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение “Промяна на Разрешително № МВ-012018-ГБ/11.01.2018 г. за водовземане на минерални води от Сондаж №7 от НМВ „Гулийна баня“ изменено с Решение за изменение № РИ-072019-ГБ/10.09.2019 г. и Решение за изменение № РИ-052020- ГБ/08.12.2020 г. и продължено с Решение за изменение РИ-042022-ГБ/22.06.2022 г.

Инвестиционно предложение “Промяна на Разрешително № МВ-012018-ГБ/11.01.2018 г. за водовземане на минерални води от Сондаж №7 от НМВ „Гулийна баня“ изменено с Решение за изменение № РИ-072019-ГБ/10.09.2019 г. и Решение за изменение № РИ-052020- ГБ/08.12.2020 г. и продължено с Решение за изменение РИ-042022-ГБ/22.06.2022 г. за продължаване на срока чрез увеличаване на параметрите на водовземане”, с възложител „Маунтин Хот Спрингс“ ЕООД…/П-01-360-3