Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода №МВ-003-Д/07.08.2013г от КЕИ № 2 «Банята» (КЕИ №2) от находище на минерална вода изключителна държавна собственост – № 24 от Приложение № 2 на Закона за водите „Добринище”, гр.Добринище, община Банско, област Благоевград

Инвестиционно предложение „Промяна на Разрешително за водовземане на минерална вода №МВ-003-Д/07.08.2013г от КЕИ № 2 «Банята» (КЕИ №2) от находище на минерална вода изключителна държавна собственост – № 24 от Приложение № 2 на Закона за водите „Добринище”, гр.Добринище, община Банско, област Благоевград променено с Решение №МВ-001-Д/21.06.2016г. и изменено с Решение №МВ-02-Д/22.10.2020г., чрез увеличаване параметрите на водовземане“, с възложител „Малин Галчов”ООД…/П-01-42-1