Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Резервоар за питейна вода на с. Лъжница в част от имот № 029007, местност „Голак“

Инвестиционно предложение „Резервоар за питейна вода на с. Лъжница в част от имот № 029007, местност „Голак“, землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител Община Гоце Делчев…/П-01-46-1