Инвестиционно предложение “Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централната градска част, затворена в участъка между площ и ул.“Христо Смирненски“, сграда на читалището и ул.“Васил Левски“, кв.36 по плана на гр.Симитли и изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди„

Инвестиционно предложение “Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централната градска част, затворена в участъка между площ и ул.“Христо Смирненски“, сграда на читалището и ул.“Васил Левски“, кв.36 по плана на гр.Симитли и изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди„, с възложител Община Симитли. …/П-01-149-7

shares