Инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско  депо за неопасни отпадъци, на територията на Община Дупница

Инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско  депо за неопасни отпадъци, на територията на Община Дупница, Област Кюстендил“…/П-01-246-1