Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение ,,Цех за производство на напитки – бевъриджис продукти в поземлен имот с 04532.40.421, в местност „Околище” по КК и КР на гр. Бобошево

Инвестиционно предложение ,,Цех за производство на напитки – бевъриджис продукти в поземлен имот с 04532.40.421, в местност „Околище” по КК и КР на гр. Бобошево, общ. Бобошево, обл. Кюстендил“, с възложител „Драфт Бевъриджис ЕУ Сълюлшънс“ ЕООД, с възложител Валентин Сугарев…/П-01-144-1