Инвестиционно предложение „Цех за производство на захарни изделия, хляб, хлебни изделия, офиси, складове, гаражи и навеси разположен в ПИ с идентификатор 65440.045.142, м. Батала, в землището на с. Сатовча

Инвестиционно предложение „Цех за производство на захарни изделия, хляб, хлебни изделия, офиси, складове, гаражи и навеси разположен в ПИ с идентификатор 65440.045.142, м. Батала, в землището на с. Сатовча, област Благоевград“, с възложител Л. Б…/П-01-37-6

shares