Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инвестиционно предложение „Цех за преработка и ферментация на чесън в поземлен имот с идентификатор 22490.708.30, находящ се в село Долни Раковец

Инвестиционно предложение „Цех за преработка и ферментация на чесън в поземлен имот с идентификатор 22490.708.30, находящ се в село Долни Раковец, община Радомир, област Перник“…/П-01-277-1