Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Инициатива по случай Деня на Земята – 22 април 2022 г.

Днес, 21.04.2022 г., при изключително голям интерес в сградата на Детска градина №2 „Света Богородица“, гр. Благоевград (с адрес: до XI ОУ “Христо Ботев”, ж.к. Еленово, Благоевград) с деца от две групи: група „Бен Тен“ и група „Любознайко“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) проведе отбелязването на Световния ден на Земята за 2022 г. на тема „Инвестираме в нашата планета“.

Акцент на мероприятието е опазване на Земята/Природата чиста, за да покажем съпричастието си към идеята за чиста Планета. В тази връзка БДЗБР проведе забавни и обучителни игри, свързани с разделното събиране на отпадъци, като ще се акцентира върху грижата за природата и колко е важно да се хвърлят отпадъците на обозначените за това места.

Обявен бе конкурс (под формата на изложба) на децата от двете групи, за да разберат колко е важно да пазим природата чиста, като те сами изготвиха и представиха нещо по техен избор от отпадъци. След което, всяко едно от децата получи награда за творческата си дейност.

Галерия със снимки »тук«