Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Коригирано съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от управителя на ,,КОЛИЙН“ ООД, гр. Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Коригирано съобщение за публично обявяване на заявление, подадено от управителя на ,,КОЛИЙН“ ООД, гр. Гоце Делчев за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Топлика…/РР-01-4-8_Съобщение../РР-01-4-8