Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Националната кампания “Да изчистим България заедно!”

Националната кампания “Да изчистим България заедно!”

Екипът на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” се включи активно в Националната кампания “Да изчистим България заедно!”, на която Министерство на околната среда и водите е основен партньор.

Тази година приоритет в почистването ще са защитените територии, които са със специално значение за биологичното разнообразие. Служителите на БД “ЗБР”  ще се включат в почистването на територии от ПП “Рилски манастир”, по течението на р.Илийна.

За петте години, в които се провежда, националната кампания на bTV “Да изчистим България” с основен партньор МОСВ е дала резултати и се е превърнала в най-мащабната доброволческа акция. Досега е подкрепена от над 1 209 675 души.