Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

На 8 декември ще има заседание на съвета към Басейнова дирекция „Западнобломорски район“

На 8 декември ще има заседание на съвета към Басейнова дирекция „Западнобломорски район“

Басейновият съвет към Басейнова дирекция „Западнобломорски район“ (ЗБДБР) ще проведе второ редовно заседание за 2017г.

Заседанието ще бъде в петък, 8 декември, от  10 ч, в сградата на БДЗБР в Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” №66, в зала №2, ет. 2.

Основните теми са предвидените мерки през първия цикъл на Плана за управление на риска от наводнения (2016-2021г.), компетентните по прилагането на плана институции и отчитане на напредъка по изпълнението на мерките. Ще бъдат представени и актуалните промени в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.