Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Няма замърсяване на водите на река Соволянска Бистрица, както и наличие на мъртва риба в района на с. Соволяно, общ. Кюстендил

Служители на БДЗБР съвместно с представители на РИОСВ Перник извършиха. проверка по сигнал за наличие на умряла риба в река Соволянска Бистрица на 12 февруари 2020 г.

Обходен е участък от реката около 500 м., с цел установяване на евентуален източник на замърсяване. В района няма индустриални замърсители. Водите на реката са видимо бистри, без оцветяване и без пяна. Не е установено наличие на мъртва риба. Взети са експресни проби по показателите pH, електропроводимост и  температура. Стойностите на изследваните показатели са в нормите за добро екологично състояние.