Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обучението е в изпълнение на мярка „Създаване на административен капацитет“ от ПУРН (2016 -2021) и е пример за обединяване услията на научните среди и държавните администрации в подобряване процеса по управление на риска от наводнения.

На 12 и 13 октомври 2023 г. в гр. Благоевград служители от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” участваха в практическо обучение, проведено от екипа на Националния център за геопространствени изледвания и технологии при СУ”Св. Климент Охридски” за приложение на цифрова фотограметрия и лазерно сканиране (LIDAR) при картирането и оценката на заплахата и риска от наводнения.
Обучението е в изпълнение на мярка „Създаване на административен капацитет“ от ПУРН (2016 -2021) и е пример за обединяване услията на научните среди и държавните администрации в подобряване процеса по управление на риска от наводнения.
В рамките на обучението бе направено облитане с дрон на ромското дете в гр. Благоевград и обследване устоите на моста над р. Благоевградска Бистрица при Кауфланд.
Събраните данни ще бъдат анализирани и използвани за предприемане на мерки на етап превенция. Новите технологии ще подпомогнат вземането на управленски решения в контекста на задълбочаващи се климатични промени!