Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Обявена е обществена консултация по документ „Приносът на Water Europe към Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа“

Водна Европа (Water Europe) стартира онлайн обществена консултация до 18 май 2020 г.

Водната сигурност е неразделна част от всички големи предизвикателства и възможности за Европа по пътя към устойчиво бъдеще, което е насочено от новата политика на Европейската комисия за зелени сделки. Понастоящем Water Europe разработва нова публикация, озаглавена „Приносът на Water Europe към Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа“, за да подчертае как WE Vision и SIRA са свързани и подпомагат обновените европейски стратегии и политики, със силен акцент върху Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа.
Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани за финализиране на този документ.  Той има за цел да подкрепи тези (служители на ЕК и други институции на ЕС, изследователи и иноватори от частни и обществени организации, неправителствени организации (НПО) и организации на гражданското общество, комисии на държавите членки и консултативни съвети), които са ангажирани и отговорни да разработват съдържание и механизми на Европейската Зелена сделка и Хоризонт Европа, за да се идентифицират основните нужди, свързани с водата и научните изследвания.

Можете да дадете Вашето мнение до 18 май 2020 г. на адрес:
https://watereurope.us18.list-manage.com/track/click?u=351966085aec46b57d040a430&id=2c67d3ee13&e=a984992a72

Приканваме всички заинтересовани страни във водния сектор да изразят мнението си по документа, като предоставят ценните си отзиви!