Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА – 22 АПРИЛ

ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА 2022
22 АПРИЛ

Темата за Деня на Земята 2022 г. е „Инвестираме в нашата планета“.

Поставя се фокус върху екологичната и социална политика, устойчивото развитие, зелените технологии и иновативното мислене, които могат да възстановят екосистемите и да съхранят здравето и живота на хората в световен мащаб. Акцентира се върху адаптацията към изменението на климата и начините за справяне с проблема.

Настъпил е моментът за действия, защото възстановяването на Земята зависи от всички не само защото ни е грижа за природата, а защото всички ние живеем в тази околна среда. Всеки от нас се нуждае от здрава планета. Здравата планета не е опция – тя е необходимост.

Дошло е времето за решителни действия да се запази и защити нашето здраве, семейство, прехрана… заедно трябва да Инвестираме в Нашата Планета.

Зеленото бъдеще е проспериращо бъдеще.

Трябва да действаме (смело), ​​да въвеждаме иновации (широко) и да прилагаме (справедливо). Това ще въвлече всички – бизнесът, правителствата и гражданите – всеки който е отговорен, в партньорство за планетата.

И въпреки че все още има време за разрешаване на климатичната криза, време да изберем и проспериращо и устойчиво бъдеще, и време да възстановим природата и да изградим здрава планета за нашите деца и техните деца, времето е малко.

Изменението на климата ще продължи да засяга все повече икономическите отрасли, ще увеличава недостига, ще намалява печалбите и перспективите за работа, като това ще повлияе на всички нас, освен ако нещо не се промени.

Иновациите в частния сектор ще ускорят промяната, от която се нуждаем. Проучванията показват пряка връзка между устойчивите бизнес практики, цените на акциите и икономическата ефективност. Компаниите, които разработват ефективни управленски стандарти по отношение на социалната си и екологична политика (Environment Social Governance – ESG), имат по-добра рентабилност, по-силни финансови показатели, удовлетворени служители и по-стабилни позиции на акциите.

Все повече компании разбират, че вече не се избира между това да бъдат екологосъобразни или да имат нарастващи дългосрочни печалби, а че устойчивостта е пътят към просперитета. От социална и икономическа гледна точка, е наложително компаниите, независимо от мащаба си, да предприемат действия и да се съобразят с принципите на зелената икономика.

Например в САЩ работните места за чиста енергия осигуряват доходи от +25% над националната средна заплата и изпреварват работните места за добив на изкопаеми горива с три към едно, като наемат повече служители, отколкото учители в средно или начално училище, банкери, фермери, или агенти по недвижими имоти. Въпреки всичко, все още се стимулират технологиите, които спират бъдещия растеж. В световен мащаб индустрията на изкопаемите горива се възползва от субсидии от 11 милиона долара всяка минута и над 5,9 трилиона долара годишно (и нараства). Представете си въздействието от преминаването към политики и партньорства, които изграждат възобновяема икономика.

Младите хора дават добър пример за екологосъобразни практики и действия като 45% от тях са спрели да купуват определени марки поради етични съображения или съображения за опазване на околната среда. Ние имаме възможността да лобираме и подкрепяме бизнеси/инициативи, които предприемат  активни стъпки за опазване на околната среда чрез своите практики и инвестиции, и са благоприятни от гледна точка на климатичните промени, както и да не подкрепяме тези, които не го правят.

Включете се в Деня на Земята 2022 г.
Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята всяка година, което го прави най-мащабното честване в света. Каним Ви да бъдете част от Деня на Земята и да помогнете за по-нататъшни действия по отношение на климатичните промени по целия свят.

Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Ако планирате събитие за Деня на Земята, може да го регистрирате на интернет адрес:  https://www.earthday.org/actions/register-your-earth-day-event/, и да бъдете част от световното честване на Деня на Земята.

ГОЛЯМОТО ГЛОБАЛНО ПОЧИСТВАНЕ™
Когато става въпрос за индивидуални действия за обществото, един от най-добрите начини хората да окажат влияние върху Планетата е като почистят обществените пространства. Проблемът със замърсяването излиза извън контрол и нашата околна среда страда от това. Микропластмасата прониква дори в храната и във въздуха, който дишаме.
Може да регистрирате планирано почистване тук.

КЛИМАТИЧНА ГРАМОТНОСТ
Преди петдесет години първият Ден на Земята поставя началото на екологична революция. Сега платформата EARTHDAY.ORG инициира образователна революция, за да спаси Планетата.

 

Електронна брошура – тук.

Съвети за Земята – тук.

Информация – тук.

 

Източници на информация:
https://www.earthday.org/
https://www.earthday.org/earth-day-2022/
https://www.earthday.org/earth-day-tips/