Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Парламентарна сесия на Младежки воден парламент ще се проведе в Плевен

В периода 8-10 ноември в Плевен ще се проведе деветата Парламентарна сесия на Младежки воден парламент – национална мрежа на ученически екологични клубове, които съвместно с Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции в страната работят за опазването на водите и водните екосистеми.

„Минералните води – национално богатство“ е мотото на тазгодишната сесия, за която са се регистрирали 17 клуба от страната. По време на заседанията учениците ще направят отчет на дейността си през изминалата година и ще планират дейностите си за следващата. В събота, 9 ноември, са предвидени редица дейности в Природен парк „Персина“ – Белене и отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей (РИМ) в Плевен. Младежите ще се запознаят с растителните и животински видове в „Персина“ и ще вземат участие в заключителна акция за почистване на брега на Дунав на фондация „Океани без отпадъци“. Екип на Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда ще покаже как се извършва пробонабиране и анализ на водни проба от река Дунав. В отдел „Природа“ на РИМ ще бъде представеното богатството на биологичното разнообразие на Плевенска област. Всеки клуб ще представи минералните води в своя район. В последния ден на Парламентарната сесия ще бъде избрано следващото ръководство на Младежки воден парламент. Като гости на Парламентарната сесия са поканени учители и ученици от Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, работещи активно в областта на екологичното образование.

Събитието се организира съвместно от Министерство на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции в страната, водени от мисията за подпомагане, насърчаване и развитие на екологичното образование и съзнание у младите.