Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Планирани промени в инвестиционно предложение „Изграждане на Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“

Планирани промени в инвестиционно предложение „Изграждане на Регионален Център за третиране на неопасни отпадъци – Регион Дупница“ с възложител Община Дупница.П-01-7-4