Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Провеждане на консултации по изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г.

Провеждане на консултации по изготвено задание за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка (ЕО) на проект на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027г…./П-10-5-1