Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол” ЕООД – гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода

Публично заявление с вх. № РР-08-1/21.03.2022г. на БДЗБР, постъпило от „Ди Поол” ЕООД – гр. Симитли, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане находище на минерална вода (НМВ) – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения…/РР-08-1-17