Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявление на заявление от Кметът на община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г.

Публично обявление на заявление от Кметът на община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 42170514/12.07.2022 г., издадено от Директора на БДЗБР../РР-16-1_Съобщение /.. РР-16-1_Писмо