Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води от фирма „Ванико“ ООД

Публично обявяване на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води от фирма „Ванико“ ООД титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води № 41530099/18.12.2015 г…/РР-17-67-3