Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление на „АХЕЛОЙ ОПМ” ООД- гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление на „АХЕЛОЙ ОПМ” ООД- гр. София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-28-13