Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Георги Дурчов – земеделски производител, град Банско за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Георги Дурчов – земеделски производител, град Банско за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение…/РР-17-60-1