Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от г-н Г. Б., в качеството на земеделски производител, гр. Благоевград

Публично обявяване на заявление от г-н Г. Б., в качеството на земеделски производител, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-4-5