Публично обявяване на заявление от Управителя на „Торготерм“ АД

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41590020/12.10.2007 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“….РР-01-317-1