Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Торготерм“ АД

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Торготерм“ АД, гр. Кюстендил за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41590020/12.10.2007 г., издадени от Директора на БД „ЗБР“….РР-01-317-1