Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Публично обявяване на заявление от Управителя на „КАТИ-М-78” ЕООД, гр. Банско за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510554/21.06.2018 г., издадено от Директора на БД ЗБР…/РР-17-2-6