Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-5/06.04.2022 г. от управителя на „РОЯЛ ХАЛ“ ЕООД – с. Лъжница, общ. Гоце Делчев за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-07-5/06.04.2022 г. от управителя на „РОЯЛ ХАЛ“ ЕООД – с. Лъжница, общ. Гоце Делчев за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-5-21-СЪОБЩЕНИЕ …/РР-07-5-21-ПИСМО