Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел

изграждане на  полувиадукт на ляво платно при  км 365+800 на АМ „Струма”, ЛОТ 3.1. …/РР-05-9-6