Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на мост над река Струма при  км 366+125 на АМ „Струма” в участъка на  ЛОТ 3.1-Тунел „Железница. …/РР-05-16-3