Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Агенция „Пътна инфраструктура” – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел защита на насип от ниво високи води в участъка от км 365+060 до км 365+500 на АМ Струма Лот 3.1…/РР-05-15-2