Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект     с цел възстановяване на защитното земно покритие на газопроводната тръба на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска

Публично обявяване по заявление от „Булгартрансгаз” ЕАД – София  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен  воден обект     с цел възстановяване на защитното земно покритие на газопроводната тръба на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска на ПК 33,3 до с. Българчево, община Благоевград чрез изграждане на укрепително съоръжение при прехода на Транзитния газопровод за Гърция през р. Лисийска…/РР-05-19-6