Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от ,,ВиК“ ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект     

Публично обявяване по заявление от ,,ВиК“ ЕООД Благоевград за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект…/РР-05-16-15