Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Земен за Откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Земен за Откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел Реконструкция на мостово съоръжение на р.Треклянска,  село Враня стена, община Земен…/РР-05-1-6