Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Публично обявяване по заявление от Кмета на община Дупница  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел преминаване на напорна канализация през река Джерман, при изграждане на външни ВиК мрежи и съоръжения за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци – Дупница“….РР-01-258-4