Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване по заявление от „НАТУРА“ ООД с. Гайтаниново, община Хаджидимово за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Публично обявяване по заявление от „НАТУРА“ ООД с. Гайтаниново, община Хаджидимово за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, с цел  водоснабдяване за аквакултури…/РР-02-3-11